XIV GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „MISTRZ MATEMATYKI 2017″

Stało się już tradycją, że w naszej szkole corocznie odbywa się Gminny Konkurs Matematyczny Mistrz Matematyki, którego uczestnikami są  uczniowie klas trzecich szkół podstawowych. W tym roku eliminacje odbyły się 9 maja 2017 r.  o godzinie 9.00
Celem konkursu było:
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką oraz wspieranie                     ich uzdolnień,
-pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów,
-stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia
-promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,
-wymiana doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania  matematyki na poziomie klas I – III szkoły podstawowej.

Każdy uczeń otrzymał gotowy zestaw zadań do rozwiązania. Zadania były opracowywane  przez doradcę metodycznego -  Panią mgr Katarzynę Liro.

W konkursie wzięło  udział 12  uczniów  klas trzecich z siedmiu szkół podstawowych            z terenu Gminy Zakliczyn.

Oto lista uczestników:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

Opiekunowie

1.

Gabriela Świerczek SP. Charzewice Beata Strzelec

2.

Anna Słowińska SP. Faściszowa Ewa Cetera

3.

Amelia Gnatkiewicz SP. Filipowice Ewa Drożdż

4.

Wiktoria Wolak SP. Filipowice

5.

Kacper Mateja SP. Gwoździec Monika Dudek

6.

Wojciech Smoleń SP. Gwoździec

7.

Oliwia Gemza SP. Stróże Elżbieta SoskaIzabela Kiermasz

8.

Aleksandra Ojczyk SP. Stróże

9.

Urszula Grudzińska SP. Paleśnica Stanisława Martyka

10.

Mateusz Klimek SP. Paleśnica

11.

Dominika Siemińska SP. Zakliczyn Beata Ramian

12.

Milena Kwiek SP. Zakliczyn Małgorzata Wolska

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem i trwał 60 minut. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości i umiejętności  z zakresu podstawy programowej, wymagające logicznego myślenia.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:   Stanisława Kosakowska – organizator konkursu, Pani Katarzyna Liro i nauczyciele ze szkół podstawowych  gminy Zakliczyn.

Uczniowie pracowali wytrwale. Z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań  i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników.

Wyniki konkursu:

I miejsce i tytuł MISTRZA MATEMATYKI 2017 zdobył Mateusz Klimek ze Szkoły Podstawowej w  Paleśnicy, uzyskawszy 25  punktów na 26 punktów możliwych.

II miejsce Oliwia Gemza ze Szkoły Podstawowej w Stróżach,

III miejsce ex aequo zajęli: Wojciech Smoleń  ze Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu

i Aleksandra Ojczyk ze Szkoły Podstawowej w Stróżach.

 Zwycięzcom konkursu dyplomy i nagrody wręczyli: Wiceburmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Pan Dawid Drukała oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Paleśnicy, Pani Agnieszka Pomikło

Pozostali uczestnicy konkursu dostali dyplomy i nagrody pocieszenia. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu, otrzymali podziękowania za rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej.

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach międzyszkolnych, gdyż sprawdzając swoje możliwości, rywalizują nie tylko z kolegami ze  swojej klasy i z klas równoległych, ale także z rówieśnikami  z innych szkół.

Na koniec Pani Dyrektor podziękowała gościom za przybycie oraz doradcy metodycznemu Pani Katarzynie Liro za ułożenie testów i za koordynowanie przebiegu konkursu, następnie zaprosiła wszystkich na obiad.

Serdecznie  gratulujemy wszystkim uczestnikom  XIV Gminnego Konkursu Matematycznego „ Mistrz Matematyki 2017”, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Organizatorzy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.