Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

W dniu 23 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Po Mszy Św. odprawionej w kościele, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, uczniowie zgromadzili się na hali gimnastycznej, gdzie miała miejsce część oficjalna uroczystości.

Najpierw Pani Dyrektor Agnieszka Pomikło powitała przybyłych gości: Burmistrza Miasta
i Gminy Zakliczyn Pana Dawida Chrobaka, Przewodniczącą Rady Rodziców  Panią Sabinę Martykę, rodziców, grono pedagogiczne i uczniów.

Następnie pani dyrektor dokonała podsumowania minionego roku szkolnego, przedstawiła wyniki nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcia uczniów  w różnego rodzaju konkursach.

W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie klas trzecich, po czym po raz ostatni wychowawczynie obydwu klas odczytały listę obecności zawartą w dziennikach . Następnie trzecioklasiści otrzymali z rąk swoich wychowawczyń świadectwa ukończenia gimnazjum z gratulacjami od pan burmistrza, pani dyrektor oraz od pani przewodniczącej Rady Rodziców.

Potem wychowawcy poszczególnych klas wręczyli wyróżniającym się uczniom nagrody za wysokie wyniki   w nauce , wzorowe zachowanie lub za  wzorową frekwencję.

Następnie pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki  w szkole.

W kolejnej części uroczystości odbyło się pożegnanie długoletniej nauczycielki naszej szkoły, pani Grażyny Gostek, która odeszła na emeryturę.  Wszyscy życzyli pani Grażynie pomyślności podczas zasłużonego odpoczynku. Przy akompaniamencie uczniów szkoły muzycznej odśpiewano tradycyjne Sto lat.

Na koniec zabrała głos pani dyrektor, która   życzyła wszystkim zebranym miłych wakacji, przypominając o zachowaniu bezpieczeństwa  podczas wypoczynku.

Potem uczniowie udali się do swoich klas, aby spotkać się z wychowawcami  i odebrać świadectwa.

Rok szkolny 2016/2017 dobiegł końca.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.