Lekcje i przerwy

C z a s   t r w a n i a  l e k c j i   i   p r z e r w   w   Z S P w  P a l e ś n i c y

w   r o k u    s z k o l n y m   2017/2018

 od poniedziałku  do  piątku

Lekcja

 Rozpoczęcie lekcji

 Przerwy

 1.

 7.50  -  8.35

 8.35  -  8.40

 2.

 8.40  -  9.25

 9.25  -  9.30

 3.

 9.30  -  10.15

 10.15  -  10.25

 4.

 10.25  -  11.10

 11.10  -  11.25

 5.

 11.25  -  12.10

 12.10  -  12.25

 6.

 12.25  -  13.10

 13.10  -  13.15

 7.

 13.15  -  14.00

 14.00  -  14.05

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.