Lekcje i przerwy

C z a s   t r w a n i a  l e k c j i   i   p r z e r w   w   Z S P w  P a l e ś n i c y

w   r o k u    s z k o l n y m   2015/2016

 od poniedziałku  do  piątku

Lekcja

Rozpoczęcie lekcji

Przerwy

 1.

 800  -  845

 845  -  850

 2.

 850  -  935

 935  -  940

 3.

940  -  1025

 1025  -  1035

 4.

 1035  -  1120

 1120  -  1135

 5.

 1135  -  1220

 1220  -  1230

 6.

 1230  -  1315

 1315  -  1320

 7.

 1320  -  1405

 1405  -  1415

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.