Samorząd szkoły

opiekun: Agnieszka Markowicz

Zarząd Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2016/17 tworzą:

Przewodniczący: Weronika Maciaszek

Zastępca: Gabriela Krzyżak

Sekretarz: Kamila Hajdecka, Monika Soból

Skarbnik: Konrad Kalicki

 

Za podstawowy cel pracy Samorząd Szkoły Podstawowej w Paleśnicy stawia sobie aktywizowanie uczniów do pełniejszego udziału w życiu szkoły oraz rozszerzanie tej działalności poza nią. Działalność na terenie szkoły to przede wszystkim współtworzenie życia szkoły poprzez udział w uroczystościach według kalendarza imprez szkolnych, opieka nad młodszymi, pomoc koleżeńska, organizowanie konkursów o różnorakiej tematyce. Członkowie  Samorządu Szkolnego podejmowali i  podejmują nadal działania na rzecz innych organizując akcje zbiórki pieniędzy głównie dla dzieci „Sprawni inaczej.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.